Podsumowanie nadzoru pedagogicznego. Zakończenie bieżącego i przygotowanie do nowego roku szkolnego.

XVIII. Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych

  1. Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych