§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 03.06.2024

Liczba stron: 2

Wniosek dyrektora o wyznaczenie przedstawiciela związku zawodowego do udziału w posiedzeniu komisji dla nauczyciela początkującego

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

Art. 9fa ust. 5 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Upewnij się, że ten dokument jest aktualny

Podgląd stron