Podsumowanie I półrocza, rekrutacja do przedszkola, dokumentacja pracownicza na 2024 r., BHP i sytuacje kryzysowe

XI. Uzyskiwanie stopni awansu zawodowego przez nauczycieli § wymagany

  1. Odwołanie z funkcji mentora
  2. Rezygnacja z funkcji mentora

XXII. Procedury w sytuacjach kryzysowych

  1. Zastosowanie procedury „Niebieskiej Karty”