§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 13.02.2024

Liczba stron: 3

Umowa o pracę na czas zastępstwa

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

Art. 10 ust. 7 i 16 pkt 1 Ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 984 ze zm.)

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Przygotuj/opracuj nowy dokument

Podgląd stron
Dokument należy do zestawu
Zatrudnianie

PAKIET: Styczeń 2024

Podsumowanie I półrocza, rekrutacja do przedszkola, dokumentacja pracownicza na 2024 r., BHP i sytuacje kryzysowe