§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 13.02.2024

Liczba stron: 3

Wzór umowy o pracę z osobą niebędącą nauczycielem (art. 15 ust. 6 UPO)

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

Art. 15 ust. 1 Ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.)

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Zaktualizuj dokument na wypadek zajścia zdarzenia

Podgląd stron
Dokument należy do zestawu
Zatrudnianie

PAKIET: Styczeń 2024

Podsumowanie I półrocza, rekrutacja do przedszkola, dokumentacja pracownicza na 2024 r., BHP i sytuacje kryzysowe