Wdrażanie STANDARDÓW OCHRONY MAŁOLETNICH Polityka ochrony małoletnich, procedury postępowania, materiały dla uczniów, nauczycieli i rodziców

I. Wdrażanie standardów ochrony małoletnich § wymagany

 1. Ankieta dla pracowników dotycząca stosowania standardów ochrony małoletnich
 2. Czym są i po co w jednostce oświatowej standardy ochrony małoletnich - materiał dla rodziców
 3. Gdzie szukać pomocy w trudnych sytuacjach życiowych - materiał dla uczniów
 4. Harmonogram działań Zespołu ds. wdrożenia standardów ochrony małoletnich
 5. Jak interweniować przy krzywdzeniu bądź podejrzeniu krzywdzenia dziecka - materiał dla nauczyciela
 6. Jak rozpoznać symptomy krzywdzenia dziecka - materiał dla nauczyciela
 7. Karta interwencji
 8. Kodeks bezpiecznych relacji między uczniami/dziećmi
 9. Kodeks bezpiecznych relacji personel - uczniowie/dzieci
 10. Lista kontaktów do jednostek pomocowych, interwencyjnych, telefony zaufania
 11. Lista kontrolna wdrożenia standardów ochrony małoletnich
 12. Notatka służbowa związana z podejrzeniem krzywdzenia dziecka
 13. Oświadczenie o znajomości i akceptacji Polityki oraz zobowiązaniu do jej przestrzegania
 14. Plan pomocy dziecku
 15. Polityka ochrony małoletnich uwzględniająca standardy ochrony małoletnich
 16. Procedura ochrony dzieci przed treściami szkodliwymi i zagrożeniami w sieci Internet
 17. Procedura ustalania planu wsparcia małoletniego po ujawnieniu krzywdzenia
 18. Procedura weryfikacji kandydata do pracy lub osoby dopuszczonej do czynności z dziećmi w Krajowym Rejestrze Karnym
 19. Procedura weryfikacji kandydata do pracy lub osoby dopuszczonej do czynności z dziećmi w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym
 20. Procedura weryfikacji nauczycieli w Centralnym Rejestrze Orzeczeń Dyscyplinarnych
 21. Procedura wszczynania ścieżki „Niebieskiej Karty”
 22. Procedura zawiadamiania Policji lub prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
 23. Procedura zawiadamiania sądu opiekuńczego o sytuacji małoletniego
 24. Procedura zawiadamiania sądu opiekuńczego o sytuacji małoletniego
 25. Protokół ze spotkania z rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia
 26. Raport z monitoringu stosowania standardów ochrony małoletnich
 27. Rejestr interwencji zagrażających dobru dziecka
 28. Wniosek do Sądu Rodzinnego o wgląd w sytuację dziecka
 29. Wytyczne do pracy zespołu ds. wdrożenia standardów ochrony małoletnich
 30. Zakres kompetencji osoby odpowiedzialnej za przygotowanie pracowników do stosowania standardów ochrony małoletnich
 31. Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia standardów ochrony małoletnich
 32. Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu interwencyjnego
 33. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Kodeksów bezpiecznych relacji
 34. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia standardów ochrony małoletnich i Polityki ochrony dzieci
 35. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian w Polityce ochrony małoletnich
 36. Zasady korzystania z urządzeń elektronicznych z dostępem do sieci Internet
 37. Zasady ochrony wizerunku dzieci
 38. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego