§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 14.02.2024

Liczba stron: 3

Kodeks bezpiecznych relacji między uczniami/dziećmi

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1606).

Jak często należy aktualizować ten dokument

co 2 lata

Co musisz zrobić?

​ Opracuj nowy dokument

Podgląd stron
Dokument należy do zestawu
Wdrażanie standardów ochrony małoletnich

PAKIET: Luty 2024 Extra

Wdrażanie STANDARDÓW OCHRONY MAŁOLETNICH Polityka ochrony małoletnich, procedury postępowania, materiały dla uczniów, nauczycieli i rodziców