§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 13.02.2024

Liczba stron: 2

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

Art. 68 ust. 5 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.), art. 3 [1] § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j Dz. U. z 2023 r. poz. 1465)

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Przygotuj/opracuj nowy dokument

Podgląd stron