§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 13.02.2024

Liczba stron: 2

Wniosek o urlop bezpłatny dyrektora

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

Art. 68 ust. 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 984 ze zm.)

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Upewnij się, że ten dokument jest aktualny

Podgląd stron