§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 12.02.2024

Liczba stron: 22

Wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

Art. 69 ust. 7 ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.)

Jak często należy aktualizować ten dokument

Nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym

Co musisz zrobić?

​ Przygotuj/opracuj nowy dokument

Podgląd stron
Dokument należy do zestawu
Organizacja pracy przedszkola

PAKIET: Styczeń 2024

Podsumowanie I półrocza, rekrutacja do przedszkola, dokumentacja pracownicza na 2024 r., BHP i sytuacje kryzysowe