§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 03.06.2024

Liczba stron: 5

Protokół z posiedzenia komisji w ostatnim roku przygotowania do zawodu nauczyciela

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

Art. 9fa ust. 8 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Upewnij się, że ten dokument jest aktualny

Podgląd stron