§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 03.06.2024

Liczba stron: 1

Wniosek nauczyciela o ponowne przeprowadzenie zajęć otwartych w ostatnim roku przygotowania do zawodu

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

Art. 9fa ust. 10 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Upewnij się, że ten dokument jest aktualny

Podgląd stron