§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 03.06.2024

Liczba stron: 1

Wniosek nauczyciela o powrót do pracy przed upływem terminu zakończenia korzystania z obniżonego wymiaru zatrudnienia

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

Art. 68a ust. 2 ustawy z 26.01.1982 r. - Karta Nauczyciela(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 984 ze zm.)

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Przygotuj/opracuj nowy dokument

Podgląd stron