§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 28.03.2024

Liczba stron: 1

Wniosek do organu prowadzącego o zatwierdzenie arkusza organizacji przedszkola

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

§ 17 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2736)

Jak często należy aktualizować ten dokument

Do dnia 21 kwietnia danego roku

Co musisz zrobić?

​ Przygotuj/opracuj nowy dokument

Podgląd stron