§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 28.03.2024

Liczba stron: 1

Uchwała rady pedagogicznej w sprawie projektu arkusza organizacji pracy przedszkola na rok szkolny

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

Art. 70 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. poz. 2431 oraz z 2024 r. ze zm.)

Jak często należy aktualizować ten dokument

Do dnia 21 kwietnia danego roku

Co musisz zrobić?

​ Przygotuj/opracuj nowy dokument

Podgląd stron