§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 28.03.2024

Liczba stron: 1

Przekazanie organizacji związkowej projektu arkusza organizacji

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

Art. 110 ust. 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. poz. 2431 oraz z 2024 r. ze zm.), § 17 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2736)

Jak często należy aktualizować ten dokument

Nie później niż do dnia 1 kwietnia danego roku

Co musisz zrobić?

​ Przygotuj/opracuj nowy dokument

Podgląd stron