[X]

Zaloguj się lub zarejestruj konto

Aby uzyskać dostęp do swojego konta i zgromadzonych zasobów portalu, musisz się zalogować. Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się i zacznij korzystać już dziś. Alternatywnie, możesz skorzystać z gotowych zestawów dokumentów na CD!
  • Opublikowany:10.09.2013
  • Aktualizowany: 13.11.2013
  • Liczba stron:1
Zaświadczenie o akceptacji komisji kwalifikacyjnej

Dokument ten zaświadcza, że nauczyciel uzyskał wymaganą średnią arytmetyczną głosów członków komisji i tym samym uzyskał akceptację komisji kwalifikacyjnej. Dokument wydawany jest nauczycielowi w dniu rozmowy. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami).

Podgląd stron

Zaświadczenie o akceptacji komisji kwalifikacyjnej - strona 1 z 1