Rozwój zawodowy nauczycieli, kadry i ZFŚS, bony na laptopy dla nauczycieli. Aktualizacja obowiązkowej dokumentacji.

II. Zmiany w prawie oświatowym § wymagany

 1. Kwalifikacje nauczycieli od 3 października 2023 r.

V. Ocena pracy nauczyciela – nowe przepisy § wymagany

 1. Arkusz analizy działań nauczyciela – procedura oceny pracy nauczyciela. Zbieranie informacji o swojej pracy przez nauczyciela – z różnych źródeł
 2. Arkusz analizy działań nauczyciela dla dyrektora – procedura oceny pracy nauczyciela. Zbieranie informacji o pracy nauczyciela - z różnych źródeł
 3. Arkusz samooceny pracy własnej nauczyciela
 4. Cząstkowa ocena pracy
 5. Informacja o dodatkowym kryterium oceny pracy
 6. Karta oceny pracy nauczyciela szkoły
 7. Ocena pracy nauczyciela - spełnienie kryteriów obowiązkowych (obowiązują wszystkie kryteria). Arkusz analizy działań nauczyciela
 8. Ocena pracy nauczyciela – spełnienie kryteriów dodatkowych. Arkusz analizy działań nauczyciela
 9. Odwołanie nauczyciela od ustalonej oceny jego pracy
 10. Opinia rady rodziców lub mentora w sprawie oceny pracy nauczyciela
 11. Opinia w sprawie oceny pracy dyrektora szkoły
 12. Opinia w sprawie oceny pracy nauczyciela
 13. Pismo w sprawie uwag i zastrzeżeń do projektu oceny pracy dyrektora
 14. Powołanie zespołu oceniającego
 15. Regulamin dokonywania oceny pracy nauczycieli
 16. Rozstrzygnięcie zespołu oceniającego
 17. Uwagi i zastrzeżenia do projektu oceny pracy
 18. Wniosek dyrektora o ponowne ustalenie oceny pracy
 19. Wniosek dyrektora szkoły o ocenę pracy
 20. Wniosek o opinię rady programowej kolegium w sprawie oceny pracy dyrektora
 21. Wniosek o opinię rady szkoły lub placówki w sprawie oceny pracy dyrektora szkoły artystycznej
 22. Wniosek o opinię rady szkoły w sprawie oceny pracy dyrektora lub nauczyciela, któremu powierzono pełnienie obowiązków dyrektora
 23. Wniosek o opinię w sprawie oceny pracy nauczyciela
 24. Wniosek o opinię zakładowej organizacji związkowej w sprawie oceny pracy dyrektora szkoły artystycznej
 25. Wniosek o opinię zakładowych organizacji związkowych w sprawie oceny pracy dyrektora lub nauczyciela, któremu powierzono pełnienie obowiązków dyrektora
 26. Wniosek o ustalenie oceny merytorycznej nauczyciela religii
 27. Wskazanie kryterium oceny pracy dyrektora szkoły
 28. Zarządzenie w sprawie powołania zespołu oceniającego do rozpatrzenia wniosku dyrektora o ponowne ustalenie oceny jego pracy
 29. Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z projektem oceny pracy
 30. Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z projektem oceny pracy
 31. Zawiadomienie o terminie i miejscu posiedzenia zespołu oceniającego
 32. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia oceny pracy dyrektora lub nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora
 33. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia oceny pracy nauczyciela
 34. Zawiadomienie o wszczęciu procedury oceny pracy

VII. Mentor – obowiązujące przepisy § wymagany

 1. Informacja o powierzeniu funkcji mentora
 2. Informacja o wyznaczeniu mentora

XII. Urlopy związane z narodzinami lub wychowywaniem dziecka § wymagany

 1. Wniosek o udzielenie części urlopu macierzyńskiego przed przewidywaną datą porodu
 2. Wniosek o udzielenie pracownikowi - ojcu wychowującemu dziecko albo innemu członkowi najbliższej rodziny części urlopu macierzyńskiego w przypadku porzucenia dziecka przez matkę nieobjętą ubezpieczeniem społecznym w razie choroby i macierzyństwa
 3. Wniosek o udzielenie pracownikowi - ojcu wychowującemu dziecko albo pracownikowi - innemu członkowi najbliższej rodziny części urlopu macierzyńskiego w przypadku porzucenia dziecka przez pracownicę
 4. Wniosek o udzielenie pracownikowi - ojcu wychowującemu dziecko albo pracownikowi - innemu członkowi najbliższej rodziny części urlopu macierzyńskiego w przypadku przerwania przez ubezpieczoną pobierania zasiłku macierzyńskiego
 5. Wniosek o udzielenie pracownikowi - ojcu wychowującemu dziecko albo pracownikowi - innemu członkowi najbliższej rodziny części urlopu macierzyńskiego w przypadku zgonu matki dziecka
 6. Wniosek o udzielenie pracownikowi - ojcu wychowującemu dziecko albo pracownikowi - innemu członkowi najbliższej rodziny pozostałej części urlopu macierzyńskiego
 7. Wniosek o udzielenie pracownikowi - ojcu wychowującemu dziecko części urlopu macierzyńskiego
 8. Wniosek o udzielenie pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko albo pracownikowi – innemu członkowi najbliższej rodziny części urlopu macierzyńskiego
 9. Wniosek o udzielenie pracownikowi części urlopu macierzyńskiego w przypadku zgonu pracownicy w czasie urlopu macierzyńskiego albo ubezpieczonej - matki dziecka w czasie pobierania zasiłku macierzyńskiego
 10. Wniosek pracownicy o przerwanie urlopu macierzyńskiego
 11. Wniosek w sprawie rezygnacji przez pracownicę legitymującą się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji z pozostałej części urlopu macierzyńskiego
 12. Wniosek w sprawie rezygnacji przez pracownicę z pozostałej części urlopu macierzyńskiego po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni takiego urlopu i powrotu do pracy