Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024. Nadzór i organizacja pracy placówki. Zmiany w prawie oświatowym i prawie pracy. Aktualizacja obowiązkowej dokumentacji.

I. Zmiany w prawie oświatowym § wymagany

 1. Przegląd najważniejszych zmian w prawie oświatowym

X. Sprawy kadrowe § wymagany

 1. Akt mianowania
 2. Akt mianowania - instrukcja wypełniania
 3. Akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego z uzasadnieniem po odbyciu przygotowania do zawodu nauczyciela
 4. Decyzja o obniżeniu wynagrodzenia w związku z tymczasowym aresztowaniem
 5. Decyzja o zawieszeniu nauczyciela w pełnieniu obowiązków
 6. Decyzja o zawieszeniu nauczyciela, przeciwko któremu toczy się postępowanie karne w sprawie o naruszenie praw i dobra dziecka
 7. Informacja dla nauczyciela początkującego o terminie lekcji pokazowej w drugim roku przygotowania do zawodu
 8. Informacja o rozpoczęciu okresu przygotowania do zawodu nauczyciela
 9. Informacja o wolnych stanowiskach dla nauczycieli
 10. Odpowiedź na sprzeciw wobec kary porządkowej
 11. Oświadczenie nauczyciela - tytuł naukowy
 12. Oświadczenie nauczyciela o pozostawaniu w jednym stosunku pracy (dot. nagrody specjalnej)
 13. Oświadczenie nauczyciela o uzyskaniu przygotowania pedagogicznego w trakcie pierwszego roku pracy
 14. Oświadczenie o nietoczeniu się postępowania karnego i dyscyplinarnego pracownika z art. 15 Prawa oświatowego
 15. Pismo dla nauczyciela odbywającego przygotowanie do zawodu - przyznanie mentora
 16. Pismo informujące pracownika o zmianie regulaminu wynagradzania
 17. Pismo stwierdzające wygaśnięcie stosunku pracy na skutek prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie
 18. Pismo w sprawie wymierzenia kary porządkowej
 19. Podwyżki dla pracowników samorządowych
 20. Porozumienie stron zmieniające warunki umowy o pracę
 21. Przekształcenie okresowej umowy o pracę w stosunek pracy na podstawie mianowania
 22. Skierowanie na badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych
 23. Skierowanie na badanie wstępne
 24. Skierowanie na zaległy urlop wypoczynkowy
 25. Sprzeciw wobec kary porządkowej
 26. Świadectwo pracy
 27. UMOWA O PRACĘ - art. 10 ust. 3a KN
 28. UMOWA O PRACĘ - art. 10 ust. 3a KN - instrukcja wypełniania
 29. Umowa o pracę - art.10 ust. 9
 30. Umowa o pracę - art.10 ust. 9 - instrukcja wypełniania
 31. Umowa o pracę - art.10 ust.2 KN
 32. Umowa o pracę - art.10 ust.2 KN - instrukcja wypelniania
 33. UMOWA O PRACĘ - art.10 ust.3
 34. UMOWA O PRACĘ - art.10 ust.3b KN
 35. Umowa o pracę - art.10 ust.3b KN - instrukcja wypełniania
 36. UMOWA O PRACĘ - art.10 ust.7 org.
 37. UMOWA O PRACĘ - art.10 ust.7 zast.
 38. UMOWA O PRACĘ - art.17
 39. UMOWA O PRACĘ - art.17 - instrukcja wypełniania
 40. Umowa o pracę na czas określony z pracownikiem niepedagogicznym
 41. Wniosek nauczyciela o odbywanie skróconego przygotowania do zawodu_nauczyciel 5 lat i dorobek zawodowy
 42. Wniosek o udzielenie urlopu bezpośrednio po urlopie związanym z korzystaniem z uprawnień rodzicielskich
 43. Wniosek pracownika o sprostowanie świadectwa pracy
 44. Wygaśnięcie stosunku pracy wskutek śmierci nauczyciela
 45. Wypowiedzenie zmieniające w zw. ze zmianą regulaminu wynagradzania
 46. Zawiadomienie inspektora pracy o zawarciu umowy o pracę w warunkach art. 25(1) 4 pkt 4 Kodeksu pracy
 47. Zobowiązanie pracownika do wykorzystania zaległych dni urlopu wypoczynkowego