Podsumowanie i zakończenie roku szkolnego, regulamin pracy i inne dokumenty po nowelizacji Karty Nauczyciela, awans zawodowy po zmianach.

II. Prawo wewnątrzszkolne § wymagany

  1. Uchwała Rady Pedagogicznej w sprawie zmian w statucie