[X]

Zaloguj się lub zarejestruj konto

Aby uzyskać dostęp do swojego konta i zgromadzonych zasobów portalu, musisz się zalogować. Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się i zacznij korzystać już dziś. Alternatywnie, możesz skorzystać z gotowych zestawów dokumentów na CD!
  • Opublikowany:06.09.2013
  • Aktualizowany: 12.11.2013
  • Liczba stron:1
Wniosek o rozpoczęcie stażu (nauczyciel kontraktowy)

Nauczyciel ubiegający się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego zobowiązany jest przedłożyć wniosek dyrektorowi placówki z prośbą o umożliwienie rozpoczęcia stażu. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z dnia 2006 r., Nr 97, poz. 674, ze zmianami).

Podgląd stron

Wniosek o rozpoczęcie stażu (nauczyciel kontraktowy) - strona 1 z 1