[X]

Zaloguj się lub zarejestruj konto

Aby uzyskać dostęp do swojego konta i zgromadzonych zasobów portalu, musisz się zalogować. Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się i zacznij korzystać już dziś. Alternatywnie, możesz skorzystać z gotowych zestawów dokumentów na CD!
  • Opublikowany:20.02.2014
  • Aktualizowany: 21.02.2014
  • Liczba stron:2
Sprawozdanie z realizacji zadań programu wychowawczego

Dokument pomocny w ocenie stopnia realizacji poszczególnych zadań programu wychowawczego oraz sformułowaniu wniosków na kolejny semestr. Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie postawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. 2012.977), Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. nr 168 poz. 1324 ze zm.).

Podgląd stron

Sprawozdanie z realizacji zadań programu wychowawczego - strona 1 z 2
Sprawozdanie z realizacji zadań programu wychowawczego - strona 2 z 2