[X]

Zaloguj się lub zarejestruj konto

Aby uzyskać dostęp do swojego konta i zgromadzonych zasobów portalu, musisz się zalogować. Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się i zacznij korzystać już dziś. Alternatywnie, możesz skorzystać z gotowych zestawów dokumentów na CD!
  • Opublikowany:11.09.2013
  • Aktualizowany: 17.10.2014
  • Liczba stron:7
Regulamin wynagradzania nauczycieli przedszkola

Dokument ten tworzony jest również na podstawie uchwały organu prowadzącego placówkę w sprawie dodatków do wynagrodzeń nauczycieli. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U . z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zmianami) oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze obowiązujące rozporządzenie o wynagrodzeniach nauczycieli MEN.

Podgląd stron

Regulamin wynagradzania nauczycieli przedszkola - strona 1 z 7
Regulamin wynagradzania nauczycieli przedszkola - strona 2 z 7
Regulamin wynagradzania nauczycieli przedszkola - strona 3 z 7
Regulamin wynagradzania nauczycieli przedszkola - strona 4 z 7
Regulamin wynagradzania nauczycieli przedszkola - strona 5 z 7
Regulamin wynagradzania nauczycieli przedszkola - strona 6 z 7
Regulamin wynagradzania nauczycieli przedszkola - strona 7 z 7