[X]

Zaloguj się lub zarejestruj konto

Aby uzyskać dostęp do swojego konta i zgromadzonych zasobów portalu, musisz się zalogować. Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się i zacznij korzystać już dziś. Alternatywnie, możesz skorzystać z gotowych zestawów dokumentów na CD!
  • Opublikowany:06.09.2013
  • Aktualizowany: 17.10.2014
  • Liczba stron:5
Regulamin Rady Pedagogicznej przedszkola

Regulamin jasno określa zasady i procedury przygotowania, prowadzenia obrad, zasady głosowania i podejmowania uchwał, sposób protokołowania posiedzeń oraz przede wszystkim kompetencje Rady Pedagogicznej. Podstawa prawna: ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku z późniejszymi zmianami oraz na podstawie statutu danej placówki.

Podgląd stron

Regulamin Rady Pedagogicznej przedszkola - strona 1 z 5
Regulamin Rady Pedagogicznej przedszkola - strona 2 z 5
Regulamin Rady Pedagogicznej przedszkola - strona 3 z 5
Regulamin Rady Pedagogicznej przedszkola - strona 4 z 5
Regulamin Rady Pedagogicznej przedszkola - strona 5 z 5