Przedmiot ewaluacji wewnętrznej - Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. Ankieta dla rodziców
  • Opublikowany:31.07.2014
  • Aktualizowany: 31.07.2014
  • Liczba stron:5
Przedmiot ewaluacji wewnętrznej - Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. Ankieta dla rodziców

Ankieta dla rodziców pozwalająca wywnioskować, czy w przedszkolu pracuje się z dzieckiem uwzględniając jego możliwości i potrzeby. Ocenie podlegają zarówno zajęcia dodatkowe, jak i wynikające z podstawy programowej. Przykładowe narzędzia ewaluacji wewnętrznej w wymaganiu – Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. nr 168 poz. 1324 ze zm.), z uwzględnieniem nowelizacji z dnia 10 maja 2013 r.

Podgląd stron

Przedmiot ewaluacji wewnętrznej - Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. Ankieta dla rodziców
		 - strona 1 z 5
Przedmiot ewaluacji wewnętrznej - Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. Ankieta dla rodziców
		 - strona 2 z 5
Przedmiot ewaluacji wewnętrznej - Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. Ankieta dla rodziców
		 - strona 3 z 5
Przedmiot ewaluacji wewnętrznej - Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. Ankieta dla rodziców
		 - strona 4 z 5
Przedmiot ewaluacji wewnętrznej - Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. Ankieta dla rodziców
		 - strona 5 z 5