Przedmiot ewaluacji wewnętrznej - Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. Ankieta dla nauczycieli
  • Opublikowany:31.07.2014
  • Aktualizowany: 31.07.2014
  • Liczba stron:4
Przedmiot ewaluacji wewnętrznej - Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. Ankieta dla nauczycieli

Ankieta dla nauczycieli dotycząca sposobów pozyskiwania informacji na temat dzieci. Umożliwia udzielenie pomocy dzieciom o różnych potrzebach. Przykładowe narzędzia ewaluacji wewnętrznej w wymaganiu – Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. nr 168 poz. 1324 ze zm.), z uwzględnieniem nowelizacji z dnia 10 maja 2013 r.

Podgląd stron

Przedmiot ewaluacji wewnętrznej - Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. Ankieta dla nauczycieli
		 - strona 1 z 4
Przedmiot ewaluacji wewnętrznej - Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. Ankieta dla nauczycieli
		 - strona 2 z 4
Przedmiot ewaluacji wewnętrznej - Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. Ankieta dla nauczycieli
		 - strona 3 z 4
Przedmiot ewaluacji wewnętrznej - Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. Ankieta dla nauczycieli
		 - strona 4 z 4