[X]

Zaloguj się lub zarejestruj konto

Aby uzyskać dostęp do swojego konta i zgromadzonych zasobów portalu, musisz się zalogować. Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się i zacznij korzystać już dziś. Alternatywnie, możesz skorzystać z gotowych zestawów dokumentów na CD!
  • Opublikowany:25.08.2013
  • Aktualizowany: 18.10.2013
  • Liczba stron:1
Ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu na stopień nauczyciela mianowanego

Jest to dokumentacja dyrektora placówki tworzona na podstawie projektu oceny dorobku zawodowego napisanej przez opiekuna stażu oraz po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców o pracy nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy. Podstawa prawna: Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami ) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dz. U. z dn.26 marca 2013 r., poz. 393).

Podgląd stron

Ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu na stopień nauczyciela mianowanego - strona 1 z 1