[X]

Zaloguj się lub zarejestruj konto

Aby uzyskać dostęp do swojego konta i zgromadzonych zasobów portalu, musisz się zalogować. Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się i zacznij korzystać już dziś. Alternatywnie, możesz skorzystać z gotowych zestawów dokumentów na CD!
  • Opublikowany:23.12.2013
  • Aktualizowany: 27.12.2013
  • Liczba stron:12
Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny - wersja 2

Jest to szczegółowy indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny napisany dla dziecka z autyzmem spełniajacy wymagania zawarte w w/w rozporządzeniach. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej; Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych.

Podgląd stron

Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny - wersja 2 - strona 1 z 12
Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny - wersja 2 - strona 2 z 12
Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny - wersja 2 - strona 3 z 12
Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny - wersja 2 - strona 4 z 12
Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny - wersja 2 - strona 5 z 12
Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny - wersja 2 - strona 6 z 12
Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny - wersja 2 - strona 7 z 12
Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny - wersja 2 - strona 8 z 12
Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny - wersja 2 - strona 9 z 12
Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny - wersja 2 - strona 10 z 12
Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny - wersja 2 - strona 11 z 12
Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny - wersja 2 - strona 12 z 12