[X]

Zaloguj się lub zarejestruj konto

Aby uzyskać dostęp do swojego konta i zgromadzonych zasobów portalu, musisz się zalogować. Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się i zacznij korzystać już dziś. Alternatywnie, możesz skorzystać z gotowych zestawów dokumentów na CD!
  • Opublikowany:06.09.2013
  • Aktualizowany: 12.11.2014
  • Liczba stron:1
Arkusz kontrolny miesięcznego planu pracy nauczyciela, jego dostosowania do wymogów związanych z realizacją podstawy programowej

Dokument zawiera pytania kontrolne służące do analizy planów miesięcznych tworzonych przez nauczycieli. Proces wdrażania podstawy programowej i jego monitoring wynika z kierunków realizacji polityki oświatowej państwa. Cel: zbadanie, czy plany miesięczne ukazują realizację zadań, treści zawartych w podstawie programowej. Arkusz jest bardzo syntetyczny, doskonale ilustruje praktyczną stronę tworzenia dokumentu, planu pracy porządkującego codzienne działania nauczyciela. Podstawa prawna: Rozporządzenia MEN z dnia 10 maja 2013 roku zmieniające Rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego z dnia 7 października 2009 r. (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 560), Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. nr 168 poz. 1324 ze zm.).

Podgląd stron

Arkusz kontrolny miesięcznego planu pracy nauczyciela, jego dostosowania do wymogów związanych z realizacją podstawy programowej - strona 1 z 1