[X]

Zaloguj się lub zarejestruj konto

Aby uzyskać dostęp do swojego konta i zgromadzonych zasobów portalu, musisz się zalogować. Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się i zacznij korzystać już dziś. Alternatywnie, możesz skorzystać z gotowych zestawów dokumentów na CD!
Gotowa dokumentacja na CD dla dyrektora przedszkola
Forma produktu:4 płyty CD z zestawami dokumentacji
Opakowanie:Etui do przechowywania wszystkich płyt z cyklu
Cena jednej płyty:159 zł netto + 23% VAT
Koszty wysyłki:0 zł
Warunki zamówienia:Szczegóły
Autorzy:Eksperci i praktycy z wieloletnim doświadczeniem z zakresu organizacji i zarządzania oświatą, wizytatorzy KO oraz inspektorzy ds. oświaty
Przykładowy dokument:Procedura monitorowania realizacji pp wychowania przedszkolnego 2018/2019

Dokumentacja Dyrektora Przedszkola na płytach CD

Roczny cykl płyt obejmuje ok. 400 gotowych do wykorzystania dokumentów

Kompletny zestaw dokumentacji potrzebnej do sprawowania nadzoru pedagogicznego przez dyrektora przedszkola na etapie planowania, kontroli, ewaluacji i wspomagania


Roczny cykl 4 płyt obejmujący ok. 400 gotowych do wykorzystania dokumentów. Wszystkie dokumenty są przygotowane w wersji edytowalnej i wypełnione wzorcową treścią dostosowaną do aktualnych przepisów i najnowszych zmian w prawie oświatowym. Płyty ukazują się w miesiącach: wrzesień, listopad, styczeń, maj i zawierają dokumenty przydatne w danym okresie roku szkolnego.


PŁYTA CD:Podsumowanie I i rozpoczęcie II semestru w przedszkolu

(styczeń 2019)

Gotowa dokumentacja na CD dla dyrektora szkoły
II. Nadzór pedagogiczny na zakończenie I semestru i przed rozpoczęciem II semestru
 1. Arkusz analizy działań. Przygotowanie dzieci do nauki szkolnej w zakresie czytania i pisania
 2. Arkusz analizy działań. Rozwijanie zainteresowania czytelnictwem wśród dzieci w przedszkolu
 3. Arkusz analizy działań. Wychowanie do wartości i kształtowanie postaw patriotycznych
 4. Arkusz analizy działań. Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedszkolu
 5. Arkusz pytań do monitorowania realizacji zadań nauczycieli w przedszkolu
 6. Lista kontrolna najważniejszych zadań dyrektora dotyczących zarządzania szkołą lub placówką
 7. Plan metodyczny. Zajęcia wychowania przedszkolnego. Temat: „Zgadnij co to? Pokój zagadek”
 8. Półroczne podsumowanie nadzoru pedagogicznego w przedszkolu
 9. Sprawozdanie nauczyciela z realizacji zadań w ramach wychowania przedszkolnego w I półroczu roku szkolnego 2018/2019 – formularz
 10. Sprawozdanie nauczyciela z realizacji zadań w ramach wychowania przedszkolnego w I półroczu roku szkolnego 2018/2019 – przykład
 11. Sprawozdanie z realizacji zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w 2018 r. w przedszkolu
 12. Uchwała Rady Pedagogicznej w sprawie Statutu Przedszkola
 13. Uchwała w sprawie ustalenia sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego - przedszkole
 14. Uchwała w sprawie zmian w Statucie Przedszkola
 15. Wnioski z nadzoru pedagogicznego za I półrocze roku szkolnego 2018/2019 w przedszkolu
 16. Wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola – wytyczne i przykłady
 17. Wzór raportu z ewaluacji wewnętrznej w przedszkoluPŁYTA CD:• Podsumowanie roku przedszkolnego 2018/2019 - wyniki nadzoru i ewaluacji, kontroli i monitorowania

(maj 2019)
PŁYTA CD:• Ewaluacja, kontrola i monitorowanie pracy placówki w roku szkolnym 2019/2020

(listopad 2019)