§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 02.02.2023

Liczba stron: 2

Życzenie organizacji nauki religii/etyki - Deklaracja uczestnictwa w lekcjach religii/etyki

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

§ 1 ust. 2 w zw. z ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. 2020 poz. 983)

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Zaktualizuj dokument na wypadek zajścia zdarzenia

Podgląd stron
Dokument należy do zestawu
Organizacja pracy szkoły/placówki

PAKIET: Styczeń 2023

Podsumowanie półrocza, aktualizacja dokumentacji obowiązkowej do nowych przepisów prawa.