Podsumowanie półrocza, aktualizacja dokumentacji obowiązkowej do nowych przepisów prawa.