§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 02.02.2023

Liczba stron: 18

Wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

Art. 69 ust. 7 ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.)

Jak często należy aktualizować ten dokument

Nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym

Co musisz zrobić?

​ Przygotuj/opracuj nowy dokument

Podgląd stron
Dokument należy do zestawu
Organizacja pracy szkoły/placówki

PAKIET: Styczeń 2023

Podsumowanie półrocza, aktualizacja dokumentacji obowiązkowej do nowych przepisów prawa.