Pakiet EXTRA 2024


Wdrażanie
STANDARDÓW
OCHRONY
MAŁOLETNICH

  • Polityka ochrony małoletnich
  • Procedury postępowania i zarządzenia
  • Harmonogramy i listy kontrolne
  • Materiały dla uczniów, nauczycieli i rodziców
Nowa wymagana dokumentacja Obowiązująca od 15 lutego 2024 r.
Nowy podział dokumentów na wymagane i zalecane

Maj 2024

Podsumowanie nadzoru pedagogicznego. Zakończenie bieżącego i przygotowanie do nowego roku szkolnego.

Nowy podział dokumentów na wymagane i zalecane

Marzec 2024

Konkurs na dyrektora, prawo wewnątrzszkolne, zatrudnianie od 15.02.2024

Nowy podział dokumentów na wymagane i zalecane

Styczeń 2024

Podsumowanie I półrocza, rekrutacja do przedszkola, dokumentacja pracownicza na 2024 r., BHP i sytuacje kryzysowe

Nowy podział dokumentów na wymagane i zalecane

Listopad 2023

Rozwój zawodowy nauczycieli, kadry i ZFŚS, bony na laptopy dla nauczycieli. Aktualizacja obowiązkowej dokumentacji.

Nowy podział dokumentów na wymagane i zalecane

Wrzesień 2023

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024. Nadzór i organizacja pracy placówki. Zmiany w prawie oświatowym i prawie pracy. Aktualizacja obowiązkowej dokumentacji.

Nowy podział dokumentów na wymagane i zalecane

Maj 2023

Podsumowanie i zakończenie roku szkolnego, regulamin pracy i inne dokumenty po nowelizacji Karty Nauczyciela, awans zawodowy po zmianach.

Nowy podział dokumentów na wymagane i zalecane

Marzec 2023

Kodeks pracy po zmianach, Karta Nauczyciela 2023, nowe wymagania w konkursie na dyrektora przedszkola.