§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 12.09.2022

Liczba stron: 3

Opinia Rady Pedagogicznej do oceny pracy dyrektora – powierzenie stanowiska dyrektora zgodnie z zapisami specustawy o Ukraińcach - wersja zgodna z bieżącymi przepisami

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

art. 58a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.)

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Zaktualizuj dokument na wypadek zajścia zdarzenia

Podgląd stron