Ostatnia aktualizacja: 26.01.2022

Liczba stron: 11

Wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

Art. 69 ust. 7 ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082)

Częstotliwość wypełniania/wydawania dokumentu

Nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym

Co musisz zrobić w styczniu-marcu 2022 r.?

Przygotuj/opracuj nowy dokument

Podgląd stron
Dokument należy do zestawu
Organizacja pracy przedszkola

PAKIET: Styczeń 2022

Kompletny zestaw OBOWIĄZKOWYCH dokumentów w przedszkolach w okresie styczeń – marzec 2022