Kompletny zestaw OBOWIĄZKOWYCH dokumentów w przedszkolach w okresie czerwiec – sierpień 2022 r.

II. Prawo wewnątrzszkolne § wymagany

  1. Uchwała Rady Pedagogicznej w sprawie zmian w statucie