[X]

Zaloguj się lub zarejestruj konto

Aby uzyskać dostęp do swojego konta i zgromadzonych zasobów portalu, musisz się zalogować. Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się i zacznij korzystać już dziś. Alternatywnie, możesz skorzystać z gotowych zestawów dokumentów na CD!
Gotowa dokumentacja na CD dla dyrektora przedszkola
Forma produktu:4 płyty CD z zestawami dokumentacji
Opakowanie:Etui do przechowywania wszystkich płyt z cyklu
Cena jednej płyty:159 zł netto + 23% VAT
Koszty wysyłki:0 zł
Warunki zamówienia:Szczegóły
Autorzy:Eksperci i praktycy z wieloletnim doświadczeniem z zakresu organizacji i zarządzania oświatą, wizytatorzy KO oraz inspektorzy ds. oświaty
Przykładowy dokument:Procedura monitorowania realizacji pp wychowania przedszkolnego 2018/2019

Dokumentacja Dyrektora Przedszkola na płytach CD

Roczny cykl płyt obejmuje ok. 400 gotowych do wykorzystania dokumentów

Kompletny zestaw dokumentacji potrzebnej do sprawowania nadzoru pedagogicznego przez dyrektora przedszkola na etapie planowania, kontroli, ewaluacji i wspomagania


Roczny cykl 4 płyt obejmujący ok. 400 gotowych do wykorzystania dokumentów. Wszystkie dokumenty są przygotowane w wersji edytowalnej i wypełnione wzorcową treścią dostosowaną do aktualnych przepisów i najnowszych zmian w prawie oświatowym. Płyty ukazują się w miesiącach: wrzesień, listopad, styczeń, maj i zawierają dokumenty przydatne w danym okresie roku szkolnego.


PŁYTA CD:PLANY FINANSOWE, AWANS ZAWODOWY, OCENA PRACY ORAZ EWALUACJA WEWNĘTRZNA

(listopad 2019)

Gotowa dokumentacja na CD dla dyrektora szkoły
V. (AWANS ZAWODOWY) AWANS NA NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
 1. Akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego (nauczyciel akademicki)
 2. Akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego
 3. Arkusz analizy formalnej dokumentacji - wniosku na stopień nauczyciela kontraktowego
 4. Decyzja w sprawie odmowy nadania stopnia nauczyciela kontraktowego
 5. Informacja o powierzeniu funkcji opiekuna stażu
 6. Informacja o przedłużeniu powierzenia funkcji opiekuna stażu
 7. Informacja o przedłużeniu stażu nauczyciela
 8. Informacja o sporządzeniu projektu oceny dorobku zawodowego przez opiekuna stażu na stopień nauczyciela kontraktowego
 9. Informacja o wyznaczeniu opiekuna stażu
 10. Ocena dorobku zawodowego
 11. Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu
 12. Projekt oceny dorobku zawodowego
 13. Protokół z przebiegu pracy komisji kwalifikacyjnej
 14. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
 15. Wezwanie do usunięcia braków we wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego
 16. Wniosek o odstąpienie od stosowania przepisów Karty Nauczyciela dotyczących awansu zawodowego - rozdziału 3a Karty Nauczyciela
 17. Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego
 18. Zarządzenie w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej
 19. Zaświadczenie o akceptacji Komisji Kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego
 20. Zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego
 21. Zawiadomienie o miejscu i terminie egzaminu na stopień nauczyciela kontraktowego
 22. Zgoda na wprowadzenie zmian w planie rozwoju zawodowego
 23. Zobowiązanie do poprawienia planu rozwoju zawodowego
 24. Zobowiązanie do wprowadzenia zmian w planie rozwoju zawodowego
Gotowa dokumentacja na CD dla dyrektora szkoły
VI. (AWANS ZAWODOWY) AWANS NA NAUCZYCIELA MIANOWANEG
 1. Akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego (nauczyciel akademicki ze stopniem naukowym, 3 lata pracy)
 2. Akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego (nauczyciel akademicki ze stopniem naukowym, 5 lat pracy)
 3. Informacja o braku możliwości rozpoczęcia stażu na stopień nauczyciela mianowanego
 4. Informacja o otwarciu stażu na stopień nauczyciela mianowanego
 5. Informacja o powierzeniu funkcji opiekuna stażu
 6. Informacja o przedłużeniu powierzenia funkcji opiekuna stażu
 7. Informacja o przedłużeniu stażu na wyższy stopień awansu zawodowego
 8. Informacja o sporządzeniu projektu oceny dorobku zawodowego przez opiekuna stażu na stopień nauczyciela mianowanego
 9. Informacja o wyznaczeniu opiekuna stażu
 10. Ocena dorobku zawodowego
 11. Projekt oceny dorobku zawodowego
 12. Protokół z przebiegu pracy komisji egzaminacyjnej
 13. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
 14. Wezwanie do usunięcia braków we wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego
 15. Wniosek o odstąpienie od stosowania przepisów Karty Nauczyciela dotyczących awansu zawodowego - rozdziału 3a Karty Nauczyciela
 16. Wniosek o otwarcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego
 17. Wniosek o otwarcie stażu w skróconym wymiarze (nauczyciel posiada tytuł naukowy doktora)
 18. Wniosek o otwarcie stażu w skróconym wymiarze (nauczyciel, który uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego na podstawie art. 9a ust. 3 KN)
 19. Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego
 20. Zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej
 21. Zaświadczenie dyrektora po odbytym stażu
 22. Zaświadczenie o zdaniu egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego
 23. Zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego
 24. Zawiadomienie o miejscu i terminie egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego
 25. Zgoda na wprowadzenie zmian w planie rozwoju zawodowego
 26. Zobowiązanie do poprawienia planu rozwoju zawodowego
 27. Zobowiązanie do wprowadzenia zmian w planie rozwoju zawodowego
Gotowa dokumentacja na CD dla dyrektora szkoły
VIII. (EWALUACJA WEWNĘTRZNA) DZIAŁANIA PRZEDSZKOLA W ZAKRESIE WYCHOWANIA DO WARTOŚCI PRZEZ KSZTAŁTOWANIE POSTAW OBYWATELSKICH I PATRIOTYCZNYCH
 1. Ankieta dla rodziców
 2. Arkusz obserwacji zajęć wychowania przedszkolnego
 3. Projekt ewaluacji wewnętrznej
 4. Pytania do wywiadu grupowego z nauczycielami
Gotowa dokumentacja na CD dla dyrektora szkoły
XI. (EWALUACJA WEWNĘTRZNA) PRZEDSZKOLE WSPOMAGA ROZWÓJ DZIECI Z UWZGLĘDNIENIEM ICH INDYWIDUALNEJ SYTUACJI
 1. Ankieta dla rodziców
 2. Arkusz analizy dokumentów
 3. Projekt ewaluacji wewnętrznej
 4. Pytania do wywiadu grupowego z nauczycielami


PŁYTA CD:Podsumowanie I i rozpoczęcie II semestru w przedszkolu

(styczeń 2020)
PŁYTA CD: Podsumowanie roku szkolnego 2019/2020

wyniki nadzoru i ewaluacji, kontroli i monitorowania

(maj 2020)
PŁYTA CD:Planowanie i organizacja roku szkolnego 2020/2021

oraz najnowsze zmiany w karcie nauczyciela i pozostałych przepisach

(wrzesień 2020)