[X]

Zaloguj się lub zarejestruj konto

Aby uzyskać dostęp do swojego konta i zgromadzonych zasobów portalu, musisz się zalogować. Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się i zacznij korzystać już dziś. Alternatywnie, możesz skorzystać z gotowych zestawów dokumentów na CD!
Twoja sugestia
Napisz jakiego dokumentu potrzebujesz, postaramy się opracować go specjalnie dla Ciebie.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

OSTATNIA AKTUALIZACJA:27.12.2013

Jest to szczegółowy indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny napisany dla dziecka z autyzmem spełniajacy wymagania zawarte w w/w rozporządzeniach. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad ...

Zawiera wzorcowe treści Pomoc psychologiczno-pedagogiczna Program
OSTATNIA AKTUALIZACJA:27.12.2013

Według rozporządzenia dyrektor zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia rodziców o formach przyznanej dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej na dany rok szkolny. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r ...

Zawiera wzorcowe treści Pomoc psychologiczno-pedagogiczna Ocena/zaświadczenie
OSTATNIA AKTUALIZACJA:13.11.2014

Dokument, który służy do pisemnego zawiadomienia rodziców przez dyrektora o formach przyznanej dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej na dany rok szkolny. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w spra ...

Zawiera wzorcowe treści Pomoc psychologiczno-pedagogiczna Sprawozdanie