[X]

Zaloguj się lub zarejestruj konto

Aby uzyskać dostęp do swojego konta i zgromadzonych zasobów portalu, musisz się zalogować. Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się i zacznij korzystać już dziś. Alternatywnie, możesz skorzystać z gotowych zestawów dokumentów na CD!
Twoja sugestia
Napisz jakiego dokumentu potrzebujesz, postaramy się opracować go specjalnie dla Ciebie.Awans zawodowy

OSTATNIA AKTUALIZACJA:12.11.2013

Procedura awansu zawodowego nauczyciela. Jest to dokument informacyjny o ukonstytuowaniu się komisji kwalifikacyjnej w danej placówce dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego. Podstawa prawna: Ustawy z dnia 26 styc ...

Awans zawodowy Decyzja
OSTATNIA AKTUALIZACJA:12.11.2013

Dokumentacja przebiegu stażu i kontaktów z opiekunem stażu, prowadzona przez nauczyciela stażystę. Oprócz tabel przedstawiających harmonogram stażu zawiera także kartę obserwacji zajęć nauczyciela odbywającego staż. ...

Awans zawodowy Harmonogram
OSTATNIA AKTUALIZACJA:12.11.2013

Dokument umożliwia ocenę nauczyciela w skali od 1 do 10, zawiera również uzasadnienie przyznanej punktacji. Każdy z członków komisji kwalifikacyjnej jest zobowiązany do wypełnienia karty oceny punktowej. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji N ...

Awans zawodowy Ocena/zaświadczenie