[X]

Zaloguj się lub zarejestruj konto

Aby uzyskać dostęp do swojego konta i zgromadzonych zasobów portalu, musisz się zalogować. Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się i zacznij korzystać już dziś. Alternatywnie, możesz skorzystać z gotowych zestawów dokumentów na CD!
  • Opublikowany:10.09.2013
  • Aktualizowany: 28.03.2016
  • Liczba stron:1
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Kwalifikacyjnej do prezydenta lub burmistrza (organu prowadzącego)

Dyrektor zobowiązany jest do powiadomienia prezydenta/burmistrza o posiedzeniu komisji kwalifikacyjnej. Na mocy ustawy Karta Nauczyciela w charakterze obserwatora może brać udział przedstawiciel organu prowadzącego placówki. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami).

Podgląd stron

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Kwalifikacyjnej do prezydenta lub burmistrza (organu prowadzącego) - strona 1 z 1