[X]

Zaloguj się lub zarejestruj konto

Aby uzyskać dostęp do swojego konta i zgromadzonych zasobów portalu, musisz się zalogować. Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się i zacznij korzystać już dziś. Alternatywnie, możesz skorzystać z gotowych zestawów dokumentów na CD!
  • Opublikowany:25.08.2013
  • Aktualizowany: 12.11.2013
  • Liczba stron:1
Zaświadczenie Dyrektora dotyczące awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego

Dokument ten tworzony jest przez dyrektora placówki, zawiera informacje dotyczące m.in. kwalifikacji, wymiaru zatrudnienia, oceny dorobku zawodowego. Nauczyciel załącza zaświadczenie do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego składanego do organu prowadzącego danej placówki. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli „Procedura awansu zawodowego nauczyciela”.

Podgląd stron

Zaświadczenie Dyrektora	dotyczące awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego - strona 1 z 1