[X]

Zaloguj się lub zarejestruj konto

Aby uzyskać dostęp do swojego konta i zgromadzonych zasobów portalu, musisz się zalogować. Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się i zacznij korzystać już dziś. Alternatywnie, możesz skorzystać z gotowych zestawów dokumentów na CD!
  • Opublikowany:03.12.2013
  • Aktualizowany: 27.12.2013
  • Liczba stron:1
Zarządzenie dyrektora o utworzeniu Zespołu ds. planowania i koordynowania udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Dokument powołujący zespół nauczycieli i specjalistów, którego zadaniem jest zaplanowanie oraz udzielanie uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego odpowiedniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Podgląd stron

Zarządzenie dyrektora o utworzeniu Zespołu ds. planowania i koordynowania udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej - strona 1 z 1