[X]

Zaloguj się lub zarejestruj konto

Aby uzyskać dostęp do swojego konta i zgromadzonych zasobów portalu, musisz się zalogować. Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się i zacznij korzystać już dziś. Alternatywnie, możesz skorzystać z gotowych zestawów dokumentów na CD!
  • Opublikowany:12.09.2013
  • Aktualizowany: 13.11.2013
  • Liczba stron:5
Wewnątrzszkolna procedura awansu zawodowego

W dokumencie przedstawiono m.in. obowiązki nauczyciela ubiegającego się o kolejny stopień awansu zawodowego. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 ze zm.); Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego (Dz.U.2013.393).

Podgląd stron

Wewnątrzszkolna procedura awansu zawodowego - strona 1 z 5
Wewnątrzszkolna procedura awansu zawodowego - strona 2 z 5
Wewnątrzszkolna procedura awansu zawodowego - strona 3 z 5
Wewnątrzszkolna procedura awansu zawodowego - strona 4 z 5
Wewnątrzszkolna procedura awansu zawodowego - strona 5 z 5