[X]

Zaloguj się lub zarejestruj konto

Aby uzyskać dostęp do swojego konta i zgromadzonych zasobów portalu, musisz się zalogować. Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się i zacznij korzystać już dziś. Alternatywnie, możesz skorzystać z gotowych zestawów dokumentów na CD!
  • Opublikowany:25.08.2013
  • Aktualizowany: 17.10.2014
  • Liczba stron:7
Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla przedszkola

Regulamin określa przede wszystkim: osoby uprawnione do świadczeń, przeznaczenie funduszu, zasady przyznawania świadczeń oraz zasady działalności komisji socjalnej. Podstawa Prawna: Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity Dz. U. z 1996 Nr 70, poz. 335 z późn. zm.); Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 Nr 79, poz. 854 z późn. zm.); Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (Dz. U. z 2006 Nr 97, poz. 674 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 1994 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na ZFŚS (Dz.U. Nr 43, poz. 168 z późn. zm.); Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.U.Nr 14, poz. 176 z 2000 r. z późn. zm.).

Podgląd stron

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla przedszkola - strona 1 z 7
Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla przedszkola - strona 2 z 7
Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla przedszkola - strona 3 z 7
Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla przedszkola - strona 4 z 7
Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla przedszkola - strona 5 z 7
Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla przedszkola - strona 6 z 7
Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla przedszkola - strona 7 z 7