[X]

Zaloguj się lub zarejestruj konto

Aby uzyskać dostęp do swojego konta i zgromadzonych zasobów portalu, musisz się zalogować. Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się i zacznij korzystać już dziś. Alternatywnie, możesz skorzystać z gotowych zestawów dokumentów na CD!
  • Opublikowany:25.08.2013
  • Aktualizowany: 17.10.2014
  • Liczba stron:4
Regulamin wycieczek

Dokument ten zawiera zasady organizowania wycieczek dla dzieci przedszkolnych, formę sprawowania opieki nad dziećmi w czasie wycieczki, wymagania dotyczące dokumentacji oraz obowiązki kierownika wycieczki. Określa szczegółowo zakres odpowiedzialności poszczególnych osób. Chroni on dyrektora placówki w sytuacjach konfliktowych związanych z nieszczęśliwymi wypadkami w czasie wycieczki. Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001, Nr 135, poz. 1516); Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69); Rozporządzenie MENiS z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jej organizowania i nadzorowania (Dz. U. z 1997 r., nr12, poz. 67 z późn.zm.); Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997 r., nr 98, poz.602 z późn. zm.).

Podgląd stron

Regulamin wycieczek - strona 1 z 4
Regulamin wycieczek - strona 2 z 4
Regulamin wycieczek - strona 3 z 4
Regulamin wycieczek - strona 4 z 4