[X]

Zaloguj się lub zarejestruj konto

Aby uzyskać dostęp do swojego konta i zgromadzonych zasobów portalu, musisz się zalogować. Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się i zacznij korzystać już dziś. Alternatywnie, możesz skorzystać z gotowych zestawów dokumentów na CD!
  • Opublikowany:25.08.2013
  • Aktualizowany: 12.09.2013
  • Liczba stron:3
Regulamin Rady Pedagogicznej przedszkola

Regulamin jasno określa zasady i procedury przygotowania, prowadzenia obrad, zasady głosowania i podejmowania uchwał, sposób protokołowania posiedzeń oraz przede wszystkim kompetencje Rady Pedagogicznej. Podstawa prawna: ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku z późniejszymi zmianami oraz na podstawie statutu danej placówki.

Podgląd stron

Regulamin Rady Pedagogicznej przedszkola - strona 1 z 3
Regulamin Rady Pedagogicznej przedszkola - strona 2 z 3
Regulamin Rady Pedagogicznej przedszkola - strona 3 z 3