[X]

Zaloguj się lub zarejestruj konto

Aby uzyskać dostęp do swojego konta i zgromadzonych zasobów portalu, musisz się zalogować. Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się i zacznij korzystać już dziś. Alternatywnie, możesz skorzystać z gotowych zestawów dokumentów na CD!
  • Opublikowany:25.08.2013
  • Aktualizowany: 17.10.2014
  • Liczba stron:17
Regulamin pracy przedszkola

Regulamin ten określa organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników, a w szczególności: organizację pracy, czas pracy, sposoby i terminy usprawiedliwiania nieobecności, sposoby potwierdzania obecności w pracy, obowiązki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, nagrody i kary związane z porządkiem pracy. Podstawa prawna: art. 104 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. 1998, nr 21, poz.94, teks jednolity z 23.12.1997 r. ze zm.) oraz ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ze zmianami: Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674, nr 170, poz. 1218.

Podgląd stron

Regulamin pracy przedszkola - strona 1 z 17
Regulamin pracy przedszkola - strona 2 z 17
Regulamin pracy przedszkola - strona 3 z 17
Regulamin pracy przedszkola - strona 4 z 17
Regulamin pracy przedszkola - strona 5 z 17
Regulamin pracy przedszkola - strona 6 z 17
Regulamin pracy przedszkola - strona 7 z 17
Regulamin pracy przedszkola - strona 8 z 17
Regulamin pracy przedszkola - strona 9 z 17
Regulamin pracy przedszkola - strona 10 z 17
Regulamin pracy przedszkola - strona 11 z 17
Regulamin pracy przedszkola - strona 12 z 17
Regulamin pracy przedszkola - strona 13 z 17
Regulamin pracy przedszkola - strona 14 z 17
Regulamin pracy przedszkola - strona 15 z 17
Regulamin pracy przedszkola - strona 16 z 17
Regulamin pracy przedszkola - strona 17 z 17