[X]

Zaloguj się lub zarejestruj konto

Aby uzyskać dostęp do swojego konta i zgromadzonych zasobów portalu, musisz się zalogować. Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się i zacznij korzystać już dziś. Alternatywnie, możesz skorzystać z gotowych zestawów dokumentów na CD!
  • Opublikowany:06.09.2013
  • Aktualizowany: 12.11.2013
  • Liczba stron:3
Regulamin pracy Komisji Kwalifikacyjnej powołanej przez Dyrektora Przedszkola

Przejrzysty dokument, jasno określający zadania członków komisji kwalifikacyjnej. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z dn 26 marca 2013 poz. 393); Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 ze zm.).

Podgląd stron

Regulamin pracy Komisji Kwalifikacyjnej powołanej przez Dyrektora Przedszkola - strona 1 z 3
Regulamin pracy Komisji Kwalifikacyjnej powołanej przez Dyrektora Przedszkola - strona 2 z 3
Regulamin pracy Komisji Kwalifikacyjnej powołanej przez Dyrektora Przedszkola - strona 3 z 3