[X]

Zaloguj się lub zarejestruj konto

Aby uzyskać dostęp do swojego konta i zgromadzonych zasobów portalu, musisz się zalogować. Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się i zacznij korzystać już dziś. Alternatywnie, możesz skorzystać z gotowych zestawów dokumentów na CD!
  • Opublikowany:06.09.2013
  • Aktualizowany: 17.10.2014
  • Liczba stron:3
Regulamin oceny pracy nauczyciela przedszkola

Dokument zawiera tryb oraz jasne kryteria oceny pracy nauczyciela. Szczególnie przydatny przy przyznawaniu przez dyrektora dodatków motywacyjnych dla nauczycieli. Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 21 grudnia 2012 r. W sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz.U.z 2012r. Poz.1538); Ustawa z dnia 07.09.1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami); Ustawa z dnia 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela(D.U. Nr 97 z 2006 r. poz. 674 z późniejszymi zmianami).

Podgląd stron

Regulamin oceny pracy nauczyciela przedszkola - strona 1 z 3
Regulamin oceny pracy nauczyciela przedszkola - strona 2 z 3
Regulamin oceny pracy nauczyciela przedszkola - strona 3 z 3